خانم دکتر سحر تیتان

کارشناس آمار دانشگاه تهران – کارشناسی ارشد MBA منابع انسانی, دانشگاه اونتاریو کانادا – کارشناسی ارشد MBA رهبری، دانشگاه اونتاریو کانادا – دکتری مديريت منابع انسانی دانشگاه کوئین. بلفاست

  • استاد دانشگاه کوئین. بلفاست.ایرلند
  • پژوهشگر و مشاور شرکت رنو فرانسه – مشاور و پژوهش گر مجلس عوام انگلیس
  • مشاور شهردار بلفاست
  • مشاور شرکت یونی لیور و ردبول
  • مشاور عالی گروه مشاوره بین المللی مدیریت “بین” در حوزه برند