عادت مصرف کننده

عادت تغییر نموده است.امروزه مصرف کننده ، صرفاً مصرف کننده نیستند. اما چرا؟

اول از همه اجازه دهید که خصوصیت مصرف کننده (تعریف معمول از مصرف ) را  باهم مورد بررسی قرار دهیم. این لغت در بین سال های 1350-1400 میلادی به عرضه تجاری وارد شده و دارای مفاهیم زیر است.

عادت مصرف کنندگان امروزی COMsumer

معنای واژه “مصرف ” :

1-   قابل از بین رفتن و خرج شدن از طریق صرف کردن؛ مورد استفاده قرار دادن Use Up

2-  خوردن و یا نوشیدن ؛ بلعیدن devour

3-  از بین بردن از طریق تجزیه و سوختن

4-  صرف ( زمان،پول، … ) بدون توجه

5-  جلب، جذب؛ مصرف کنجکاوانه

6-  تخریب کردن؛ دور انداختن

7-  استفاده از کالای مصرفی

  • آیا متوجه یک نکته شدید ؟
  • آیا مصرف کننده امروزی شامل این 7 توصیف می باشد ؟
  • آیا یک مصرف کننده به جز، جذب و استفاده، خرج و خرید کالا ، دیگری انجام نمی‌دهد؟

 در واقع قبل از مصرف “Consuming”  مراحل و فرایندهایی را طی می‌نماییم.

 در دهه های اخیر شکل مصرف کامل تغییر نموده است و مصرف کننده کنونی دانا و زیرک‌تر گشته و دارای صدایی بلند است. پس عادت مصرف کننده تغییر پیدا نموده است.

امروزه “مصرف کننده” را به جای واژه The Consumer ، با واژه COMsumer  خطاب می‌نمایند.

به این معنای که COM با CON جانشین می‌گردد.

 زیرا در حال حاضر در دنیای مجازی، 8 کلمه بسیار مهم در رابطه با مصرف کننده وجود دارد که تماماً با حرف COM شروع شده و هر ی باید به آن توجه و برای ان برنامه داشته باشد.

عادت مصرف کنننده COMsumer  عبارتند از :

 

1-  Com Savvy : مصرف کننده زیرک آنلاین . کسی که اطلاعات بر سر انگشتانش است .

2-  Communicate : مصرف کنندگانی که اهمیت فراوانی برای ارتباطات قائل بوده و زمانی رای برای تبادل اطلاعات صرف می‌نماید.

3-  Comprehend : مصرف کننده علاقه مند به آگاهی بیشتر دارند. مصرف کننده علاقه به شناخت شرکت ارائه دهنده و علت وجودی مورد مصرف خود دارد.

4-  Community-driven : مصرف کنندگان جامعه محور هستند. به این معنا که ارزش‌ها موجود در اجتماع و گروه‌هایی که در آن‌ها عضو هستند را مورد توجه قرار می‌دهند. آن‌ها به اطلاعات و توصیه‌هایی که از سوی این جوامع به دست می‌آورند توجه نموده و در نوع انتخاب خود دخیل می‌دانند.

5-  Compare : مصرف کننده ، از طریق اطلاعات کسب شده ، عملیات مقایسه ای بین کالا و خدمات موجود را انجام می‌دهند.

6-  Compose : مصرف کننده با نشان داده عدم رضایت خود و یا با وارد بازی شدن به زمین بازی ارائه دهنده، او را مجبور به تغییر در نوع و نحوه ارائه و ایجاد انتخاب‌های متفاوت Options برای جلب مصرف کننده، می‌نمایند.

7-  Command : قدرت در دست مصرف کننده است، اوست که اختیار و قدرت دستور و رک گویی را دارد. اوست که در عرضه بازار حضور دارد و توانایی تغییر در بخش‌های بازار دارد.

8- Commit : مصرف کننده در قبل استفاده، تعهدی ندارد، حتی اگر 7 مورد بالا نیز مهیا گردد. آن‌ها به برندی که بتواند باعث ایجاد انگیزه در ان‌ها گردد، توجه می‌نمایند.

عادات مشتری consumer

 اگر سیستم بازاریابی یک سازمان این 8 عادت را مورد توجه قرار دهند، قادر به وفادار نمودن مشتری خواهند بود.

5/5 - (12 امتیاز)