فشار بر مدیر بازاریابی

نتایج تحقیقات The CMO Survey نشان میدهد که 60% از ان CMO برترین های بین‌المللی گزارش نموده‌اند که انها احساس فشار سنگین و روز افزونی برای اثبات ارزش ی “Value Of Marketing” (اثبات ارزش سرمایه‌گذاری صورت گرفته بر مباحث بازاریابی سازمان) از سوی مدیرعامل و هیئت مدیره داشته‌اند. این تعداد از افراد نشان داده‌اند که از این فشار و تقلای مداوم برای اثبات ارزش بازاریابی خسته و گریزان شده‌اند. آیا فشار بر مدیر بازاریابی سازنده است ؟

گزارش بازاریابی سود RoI فشار بر مدیر بازاریابی

این تحقیق نشان میدهد:

36% از این مدیران بازایابی ، قادر به اثبات ارزش بازاریابی ( ارائه گزارش کمی ) در کوتاه مدت می باشند و 31% در بلندمدت. این مدیران از تلاش برای نشان دادن ارزش بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی گریزانتر هستند و تنها 15% آنها قادر به ارائه گزارش کمی و مناسب در مورد درستی ارزش سرمایه گذاری های سازمان در این عرصه هستند.

سوال اساسی این است:

آیا فشار بر مدیر بازاریابی برای اثبات ارزش بازاریابی به عملکرد سازمان کمک مینماید و یا به آن صدمه میزند؟

برخی پاسخ مثبت و برخی پاسخ منفی میدهند، در هر دو سوی این ماجرا یک استدلال منطقی وجود دارد.

  • در سمت مثبت، افزایش فشار ممکن است باعث افزایش تلاش بازاریابان گردد.
  • در سمت منفی، افزایش فشار می تواند باعث گردد تا مدیران بازاریابی بر هایی تمرکز نمایند که می توان به راحتی اندازه گیری و نمایش دهند و یا فعالیت هایی را انجام دهند که در کوتاه مدت تغییرات محسوسی را نشان داده و اسناد آن را در دست داشته که هر زمان با دست پر قادر به ارائه گزارش عملکرد به مدیر عامل یا هیئت مدیره باشد.

به این معنی است که به جای طراحی و انتخاب استراتژی بهینه برای رسیدن به اهداف شرکت، استراتژی هایی را انتخاب نموده که در زمان دفاع از هزینه های بازاریابی، به ان ها کمک نمایند.

در این تحقیق به دو دسته از مدیران بازاریابی ( تحت فشار و بدون فشار ) از سوی مدیرعامل و یا اعضای هیئت ( برای ارائه گزارش ملموس،کمی و سریع) به صورت همزمان توجه شده است و نشان میدهد که :

فشار وارده بر مدیریت بازاریابی سازمان باعث افزایش 3.5% در نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حوزه بازریابی “MROI” در طی 12 ماه گشته است و برای مدیرانی که تحت فشار نبوده اند تا 1.7% .

ارزش بازاریابی بر سود و نرخ بازگشت MROI  نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری

از سوی دیگر در همین بازه زمانی، با وجود این تفاوت 100درصدی بین ها، نتایج زیر حاصل شده است:

  • سهم سود شرکت ناشی از عملیات بازاریابی توسط مدیر بازاریابی (تحت فشار) 3.66% افزایش داشته است / در حدود 50درصد بهبود در سهم سود.
  • سهم سود شرکت ناشی از عملیات بازاریابی توسط مدیر بازاریابی (بدون فشار) 2.42% افزایش داشته است.

 

سود حاصل از فعالیت های مدیر بازاریابی تحت فشار بیش از مدیر بازاریابی بدون فشار است.

تیم مشاوران ایران : مطالب این سایت شامل حمایت از حق مؤلف و مترجم است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.

5/5 - (7 امتیاز)