شاخص عملکرد KRI , KPI , PI

امروزه بسیاری از شرکت‌ها با شاخص‌های نادرست کار‌‌می‌نمایند، و بسیاری نیز به‌اشتباه این شاخص‌ها را شاخص‌های کلیدی عملکرد نام‌گذاری نموده‌اند.

سازمان‌های اندکی را خواهید یافت که از شاخص‌های کلیدی عملکرد مناسب و صحیح استفاده ‌نمایند .

علت این است‌که تعداد اندکی از سازمان‌ها ،رهبران تجاری، نویسندگان، مشاوران توانسته اند مفهوم واقعی شاخص های کلیدی عملکرد را به‌درستی درک‌ نمایند.

 

شاخص عملکرد ( سنجه‌های عملکردی ) ، به 3 دسته زیر تقسیم می‌گردند :

 

  1. شاخص‌های نتیجه‌ای کلیدی (Key Result Indicators (KRIs : به شما می گوید که عملکرد شما، در یک منظر خاص چگونه بوده‌است.
  2. شاخص‌های عملکردی (Performance Indicators (PIs : به شما می‌گویدکه چه کاری را بایستی به‌انجام رسانید.
  3. شاخص‌های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicators (KPIs : به شما می‌گوید که چه کارهایی را بایستی انجام داده تا کارایی سازمان را به‌ صورت چشم‌گیری افزایش دهید.

 

شاخص ها به صورت پوست پیاز بر روی هم قرار گرفته اند:

شاخص عملکرد KRI ,KPI ,PI شاخص کلیدی، شاخص نتیحه ای، شاخص عملکردی

 

شاخص عملکرد

4.6

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *