چگونه مدیریت ارتباط با مشتری CRM و شبکه های اجتماعی ، فروش تا 29 درصد افزایش میدهند

مدیریت ارتباط با مشتری شبکه های اجتماعی فروش CRM

روشی برای تبدیل یک کسب و کوچک به یک نیروگاه . سیستم ارتباط با قادر است با داده ها و تبدیل آن به اطلاعات، ما را به سمت اتخاذ تصمیم درست بر اساس گزارشهای موثق هدایت نماید. تحقیقات نشان داده است که :

سیستم مدیریت ارتباط مشتری CRM

  • باعث تا 29% میگردد.
  •  باعث افزایش بهره‌وری در سیستم فروش تا 39% میگردد.
  • دقت در پیش بینی فروش آتی را تا 42% افزایش میدهد.

 تبدیل یک کسب و کار کوچک به یک نیروگاه فروش

با دسترسی ذینفعان سازمان از جمله مشتریان آن به اطلاعات و دیتای مرتبط به امور مالی و تصمیمات آتی یت سازمان از طریق CRM (از طریق وب سایت و یا اپ شرکت) به فلسفه “مشتری پادشاه است is the King” دست پیدا خواهد نمود.

4.9/5 - (14 امتیاز)